Friday, December 25, 2009

CNI - Halal


Semua produk CNI diperakui Halal oleh Halal Development Corporation (HDC) of Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau lain-lain badan pensijilan Islam. CNI mengambil kira kosnep Halalan Toyibban (diizinkan dan bermanfaat), dan konsep ini berlandaskan undang-undang Syariah. Walaupun Halal sering disebut dalam konteks pemakanan, CNI maklum bahawa ia turut meliputi bidang bukan makanan seperti perjagaan peribadi, farmaseutik, produk pengguna lain dan perkhidmatan...- CNI newsletter

No comments:

Post a Comment